HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra đầu vào lớp 1 nâng cao tiếng Anh

Từ năm học 2022-2023, trường Liên cấp Everest đã xây dựng lớp nâng cao Tiếng Anh từ lớp 1 và nối tiếp lộ trình đến hết lớp 5. Với mục tiêu học sinh sẽ được tiếp xúc với GVNN và thực hành Tiếng Anh nhiều hơn, có tư duy toán học và hình thành thói quen, kỹ năng giao tiếp, mở ra cơ hội tiếp tục học lên cấp THCS với hẹ Song bằng CAMBRIDGE và PRE-IELTS

Unable to display PDF file. Download instead.