HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030

THỰC ĐƠN BỮA ĂN TUẦN 02/10/23 - 06/10/23

Vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng học đường tại Everest schools luôn được Hội đồng nhà trường và Quý CMHS đặc biệt quan tâm. Bữa ăn hàng ngày của các con tại trường học chính là yếu tố quan trọng để giúp các con có một ngày học tập hiệu quả và vui chơi hết mình.
Nhà trường cùng đơn vị Bếp Aden không chỉ quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng trong từng thực đơn, mà Everest schools còn chú trọng đến việc xây dựng bữa ăn đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của các con học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Happy
Vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng học đường tại Everest schools luôn được Hội đồng nhà trường và Quý CMHS đặc biệt quan tâm. Bữa ăn hàng ngày của các con tại trường học chính là yếu tố quan trọng để giúp các con có một ngày học tập hiệu quả và vui chơi hết mình.
Nhà trường cùng đơn vị Bếp Aden không chỉ quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng trong từng thực đơn, mà Everest schools còn chú trọng đến việc xây dựng bữa ăn đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của các con học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Happy