HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030

THỰC ĐƠN BỮA ĂN TUẦN 23/10/23 - 27/10/23

Vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng tại Everest schools luôn được Ban điều hành và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Bữa ăn chính là yếu tố quan trọng để giúp các con có một ngày học tập hiệu quả và vui chơi hết mình. Không chỉ quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng, Everest schools còn chú trọng đến việc xây dựng bữa ăn đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của học sinh, giáo viên và nhân viên.
Happy
Vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng tại Everest schools luôn được Ban điều hành và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Bữa ăn chính là yếu tố quan trọng để giúp các con có một ngày học tập hiệu quả và vui chơi hết mình. Không chỉ quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng, Everest schools còn chú trọng đến việc xây dựng bữa ăn đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với khẩu vị của học sinh, giáo viên và nhân viên.
Happy