HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giáo viên EVEREST tham dự hội nghị giáo dục STEM cấp tiểu học và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018

Giáo viên EVEREST tham dự hội nghị giáo dục STEM cấp tiểu học và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018

TT - BGH Tiểu học Everest  vừa  tổ chức cho giáo viên tham dự hội nghị chuyên môn trực tuyến: ‘’Hướng dẫn thực hiện nội dụng giáo dục STEM cấp Tiểu học và Tiếp cận chương trình giáo dục Phổ thông năm 2018’’

    

STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể (theo CTGD 2018). Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch số 526/KH-BGD ĐT ngày 17/5/2022 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM cấp Tiểu học.

     

Tại Everest Schools, với sự đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, đúng định hướng giáo dục ‘’Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất’’, đã tạo điều kiện tốt nhất cho các giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng, áp dụng tổ chức các hoạt động theo chủ để hướng tới việc dạy học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp, tri thức vững vàng, năng lực xử lý vấn đề trong thực tiễn đời sống.

 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM, thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình giáo dục Phổ thông 2018.

 

Một số hình ảnh giáo viên Everest dự hội nghị :