HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030

Lớp IELTS

 

Lớp IELTS là một trong 3 lớp chuyên biệt của Hệ EVY cấp THCS tại Hệ thống Giáo dục Everest, do các giáo viên nước ngoài của đối tác OEA (Oxford English Academy) có bề dày kinh nghiệm giảng dạy.

Nhà trường phân chia chương trình học dựa trên kết quả kiểm tra đầu vào (theo đề Cambridge của OEA)

- Trình độ A1: Pre-IELTS

- Trình độ A2: IELTS

Giáo trình:

+ Với giáo viên nước ngoài: học sinh học theo chương trình IETLS THPT hệ Cambridge (Mindset for IELTS Foudation + Mindset for IETLS level 1,2,...)

+ Với giáo viên Việt Nam: học theo chương trình MOET (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Solution 10, 11, 12.