HỌC BỔNG EVEREST SCHOOL

Kỳ thi học bổng được tổ chức hằng năm tại Trường Liên cấp Everest với mong muốn tạo điều kiện và tôn vinh những học sinh xuất sắc, có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.