HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030
Thông báo hướng dẫn sử dụng School Online

Thông qua SchoolOnline, Ban giám hiệu Nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh sẽ cập nhật và trao đổi thông tin về mọi vấn đề học tập, sinh hoạt của học sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng School Online trên máy tính

Thông qua SchoolOnline, Ban giám hiệu Nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh sẽ cập nhật và trao đổi thông tin về mọi vấn đề học tập, sinh hoạt của học sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng School Online trên điện thoại

Thông qua SchoolOnline, Ban giám hiệu Nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh sẽ cập nhật và trao đổi thông tin về mọi vấn đề học tập, sinh hoạt của học sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Xem thêm