Giá trị cốt lõi

Tại Hệ thống giáo dục Everest, chúng tôi tâm niệm: “Con người tạo nên tất cả, giáo dục tạo nên con người”: bằng sự đầu tư bài bản và chiến lược phát triển nhất quán, chúng tôi cam kết mang đến một chất lượng giáo dục đích thực cho thế hệ tương lai của đất nước

Nhiệm vụ của người làm giáo dục là phát hiện, động viên, nuôi dưỡng từng con trẻ, không bỏ ai lại phía sau. Tất cả vì tương lai con em chúng ta”– ThS. Nguyễn Thị Xuân Thân, Hiệu trưởng.

  1. Đức:

Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên.” – Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Being gentle or evil is not a presetled nature

Much of it is due to education”.

  1. Trí: “Trải nghiệm là Người thầy của Tất cả”.

Experience is the Teacher of all Things”Gaius Julius Caesar

  1. Thể: “Sức khỏe mới là của cải thực sự chứ không phải vàng hay bạc”.

It is health that is real wealth and not pieces of gold or silverMahatma Gandhi.

  1. Mỹ: Cái đẹp sẽ cứu rỗi Thế giới”

“Beauty will save the World –- F. M. Dostoevsky

  1. Kỹ: Kỹ năng là nghệ thuật kết hợp các khả năng để vượt qua thách thức, đạt tới thành công

Skills is the art of combining abilities to overcome challenges and achieve goalsUnknown