NGUYỄN VI ANH LỚP 1E4

14/12/2020

Với khả năng tiếng anh được học từ nhỏ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh với các Thầy Cô ở Everest Shool. Nguyễn Vi Anh là 1 học sinh nổi bật đại diện cho Everest Shool về các cuộc thi Tiếng Anh trên cả nước cũng như tầm Quốc Tế.

Tin liên quan