Tuyển dụng

HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP EVEREST TUYỂN DỤNG NĂM HỌC 2021 – 2022
HỆ THỐNG TRƯỜNG LIÊN CẤP EVEREST TUYỂN DỤNG NĂM HỌC 2021 – 2022
01 Leader Marketing 01 Thiết kế đồ họa 01 Kỹ thuật/ quay/ dựng 01 Content Editor 01 Leader Nhân sự 01 Leader Công nghệ thông tin kiêm giáo viên tin học 01 Giáo vụ 02 Nhân viên thư viện 01 Nhân viên văn thư 01 Phụ trách kho 01 Nhân...

XEM TIẾP

TUYÊN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
TUYÊN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
TUYÊN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022 Vị trí: Giáo viên tiểu học dạy lớp 5 - Số lượng: 02 📗 Mô tả công việc: - Giảng dạy theo chương trình, kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục và Nhà trường đảm bảo chất lượng theo chương...

XEM TIẾP

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NĂM HỌC 2021 – 2022
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC NĂM HỌC 2021 – 2022
Số lượng: 02 giáo viên Mô tả công việc: - Xây dựng kế hoạch dạy học môn Thể dục cho học sinh phù hợp với yêu cầu của nhà trường và tổ bộ môn. - Giảng dạy môn thể dục theo sự phân công của tổ bộ môn theo các...

XEM TIẾP