Học sinh học hệ Nâng cao thì việc quy đổi điểm của học sinh sẽ được thực hiện như thế nào? Đặc biệt là các môn Lý, Hóa, Sinh được dạy tổng hợp trong môn Khoa học, khi học sinh vào lớp 10 vào hệ thống các trường công lập thì đều cần học bạ để được xét tuyển hoặc thi tuyển.

12/12/2020

Điểm của hệ Cambridge sẽ được quy đổi sang thang điểm 10. Học bạ của học sinh Hệ Nâng cao vẫn có đầy đủ các cấu phần môn học theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Tin liên quan