HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030

Thông báo mở lớp 6 chương trình Acadia21 - Năm học 2023 - 2024

Căn cứ theo nguyện vọng hợp tác giữa Trường TH, THCS & THPT Everest và Tổ chức giáo dục Headstart International về kế hoạch tổ chức chương trình THCS hệ Acadia21 năm học 2023 - 2024.

Căn cứ theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh mong muốn các con được tham gia học tập lớp 6 chương trình Acadia21.

Trường TH, THCS & THPT Everest & Tổ chức giáo dục Headstart Inernational cùng đồng ý quyết định mở lớp 6 hệ Acadia21 (cấp THCS) như sau:

1. Mở lớp hệ Song ngữ Acadia21 với sĩ số học sinh hiện tại và tuyển sinh liên tục trong năm học.

2. Học phí: 9.800.000 vnd.tháng.

3. Chương trình giảng dạy:

   3.1 Về phía Acadia21

   Đảm nhiệm giảng dạy chương trình tiếng Anh tại khu vực Acadia21 với thời lượng 12 tiết học tại trường vào các buổi chiều theo thời khóa biểu và 3 tiết (chuyển cho chương trình MOET), Acadia21 sẽ hỗ trợ học sinh tại địa điểm chương trình Devi vào thứ 7 hàng tuần (chi tiết sẽ gửi tới phụ huynh sau).

   3.2 Về phía Trường TH, THCS & THPT Everest

   Đảm nhiệm giảng dạy chương trình tiếng Việt và 03 tiết tiếng Anh MOET (chương trình tiếng Anh của Bộ GDĐT Việt Nam) tại khu vực lớp tiếng Việt vào các buổi sáng.

   Các thông tin chi tiết về thời khóa biểu và chương trình học sẽ được gửi tới cha mẹ học sinh trong các thông báo tiếp theo hoặc tại cuộc họp cha mẹ học sinh đàu năm.

Unable to display PDF file. Download instead.