HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3030
081 234 3232
HỆ EVY - THCS

Với định hướng học sinh là trung tâm, chương trình hệ Evy cam kết sẽ trang bị đầy đủ các kiến thức nền tảng cùng các kỹ năng của công dân thế kỷ XXI như kỹ năng tự học, tự làm việc nhóm, tra cứu thông tin, trình bày và phản biện, quản lý con người, sáng tạo,...

Xem thêm

Lớp Chất lượng cao - Hệ EVY THCS

Lớp Chất lượng cao tại Hệ thống Giáo dục Everest là lớp cơ bản của hệ EVY xuyên suốt từ bậc Tiểu học đến THPT.

Xem thêm

Lớp IELTS - Hệ EVY THCS

Lớp IELTS là một trong 3 lớp chuyên biệt của Hệ EVY cấp THCS tại Hệ thống Giáo dục Everest, do các giáo viên nước ngoài của đối tác Atlantic có bề dày kinh nghiệm giảng dạy.

Xem thêm

Lớp Sakura Anh-Nhật - Hệ EVY THCS

Từ năm học 2023-2024, lớp Sakura Anh Nhật sẽ được mở cho Khối lớp 6 & 7 và Khối lớp 10 & 11; tiến tới giảng dạy cho toàn bộ cấp THCS và cấp THPT.

Xem thêm