HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3030
081 234 3232
HỆ EVY

Chương trình hệ chất lượng cao Evy tại Hệ thống Giáo dục Everest là chương trình đào tạo cốt lõi xuyên suốt từ bậc Tiểu học đến THPT. Cho đến năm học 2022-2023, ở cả 3 cấp đã có hơn 1.500 học sinh Hệ chất lượng cao Evy, chiếm khoảng 75% sĩ số toàn trường. Vì thế, Hệ Chất lượng cao Evy là một trong những chương trình được chú trọng nhất để trở thành bản sắc, giá trị vượt trội và niềm tự hào của Nhà trường.

Xem thêm

Lớp Chất lượng cao - Hệ EVY Tiểu học

Tiếng Anh được coi là mũi nhọn, đảm bảo chuẩn đầu ra dựa trên khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu Âu (Tiểu học: A1-A2, THCS: B1-B2, THPT: B2-C1)

Xem thêm

Lớp Nâng cao Tiếng Anh - Hệ EVY Tiểu học

Lớp Nâng cao Tiếng Anh thuộc hệ EVY, đảm bảo 100% học sinh sau khi theo học cấp Tiểu học Everest Schools được tuyển thẳng vào Hệ Song bằng hoặc lớp Tiếng Anh học thuật IELTS (hệ EVY) - cấp Trung học cơ sở.

Xem thêm