HỆ THỐNG GIÁO DỤC EVEREST

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất

081 234 3232
081 234 3030
CHƯƠNG TRÌNH TIỀN TIỂU HỌC EVEREST

Chương trình mang đến 6 môn học với nội dung hấp dẫn giúp trẻ sẵn sàng tâm thế bước vào lớp 1: phát huy những khả năng vốn có, phát triển thêm các kỹ năng mới, mạnh dạn phát biểu ý kiến, biết cách bộc lộ cảm xúc, đồng cảm và chia sẻ với những người xung quanh; biết cách tự lập trong sinh hoạt cũng như học tập.

Xem thêm